Zápis detí do materskej školy v Blatnom

 

 

Srdečne pozývame rodičov a deti na zápis do našej materskej školy na školský rok 2013/2014, ktorý sa uskutoční
 
od 18.02.2013 do 01.03.2013 v čase od 11.00 do 14.00 hodiny.
 
Žiadosti o prijatí do MŠ budeme prijímať do 15.03. 2013.
 
K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.           
 
 PODMIENKY PRIJATIA
 
1. Dovŕšenie 3 roku dieťaťa
 
2.Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy
 
3. Prednostne sú prijímané deti:
 
 • ktoré dovŕšili piaty rok veku
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • deti zamestnaných rodičov
 • zohľadňuje sa trvalý pobyt v obci
Deti rodičov, ktorí sú s druhým dieťaťom na rodičovskej dovolenke, môže riaditeľka  MŠ prijať iba v prípade, že nie je naplnená kapacita MŠ.
 
 
V MŠ POSKYTUJEME:
 
 • kvalitné predprimárne vzdelávanie realizované kvalifikovanými pracovníčkami
 • výučbu anglického jazyka
 • rôzne kultúrne akcie a podujatia, spoločné stretnutia s rodičmi
 • adaptáciu podľa potreby detí
 • individuálny prístup k deťom
 • preventívnu stomatologickú a logopedickú starostlivosť
 • plavecký výcvik
 • zvyšovanie počítačovej a čitateľskej gramotnosti detí
 • spolupráca s psychologickou poradňou a ZŠ
 
Bližšie informácie o MŠ: www.msblatne.webnode.sk
 
 
V materskej škole sa tešíme na nové tváričky, čo zvedavé sú, hravé a niečo nové chcú robiť stále.
 
Materská škola,
A. Vosátka 361/2,
900 82 Blatné
 
Oznámenie o prihlasovaní a prijímaní detí do materskej školy
 
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2013 / 2014
Riaditeľstvo Materskej školy podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhl. č. 308/2009 a podľa VZN č. 3/2011 zverejňuje po dohode so zriaďovateľom podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2013 – 2014.
 
Miesto a termín podávania žiadostí:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2013 – 2014 vydáva zákonnému zástupcovi dieťaťa materská škola na zápise, ktorý sa uskutoční v MŠ, v dňoch 18.2. – 01.03 v čase od 11.00 do 14.00 hod. Zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, možno vopred dohodnúť s riaditeľkou materskej školy mimoriadny termín zápisu.
 
Forma a priebeh zápisu:
Zápisu sa zúčastní spolu s dieťaťom jeho zákonný zástupca, ktorý predloží rodný list dieťaťa. Zápis sa uskutoční formou pohovoru s dieťaťom. Zákonný zástupca obdrží na zápise žiadosť o prijatie dieťaťa (zápisný lístok), ktorú s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa predloží najneskôr do 14 dní riaditeľke MŠ. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (PŠD), predloží do 15. 4.2012 rozhodnutie o odklade PŠD.
 
Podmienky prijímania detí do materskej školy:
Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od troch do šiestich rokov, Rozhodnutie o prijatí do materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydá riaditeľka materskej školy do 30.05.2013 po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti ktorých rodičia majú trvalý pobyt v obci, deti zamestnaných rodičov.
 
 
Deti rodičov, ktorí sú s druhým dieťaťom na rodičovskej dovolenke, môže riaditeľka  MŠ prijať iba v prípade, že nie je naplnená kapacita MŠ.
Priebežne mimo zápisu možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.
 
 
 
Čo by malo dieťa vedieť pred vstupom do MŠ:
 • samostatne sa obliecť, vyzliecť, obúvať, vyzúvať
 • vedieť používať lyžicu a samostatne piť z pohára
 • nepomočovať sa, nepoužívať plienky, používať toaletu, WC papier
 • vedieť si umyť ruky a po umytí si ich utrieť do uteráka
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Zlata Andrisová
 
                                                                                                                            riaditeľka MŠ

KontaktMaterská škola
Antona Vosátka 361/2
900 82 Blatné


033/6459340

Oznamy

Návšteva školskej knižnice v ZŠ Blatné

18.10.2013 19:36
Dňa 28.10.2013 (t.j. v pondelok) v dopoludňajších hodinách naši predškoláci pri príležitosti "Dňa knižníc" navštívia školskú knižnicu v ZŠ Blatné.

—————

Výlet do zábavného parku Atlantis Scienter Bratislava

18.10.2013 19:33
Dňa 6.11.2013 (t.j. v stredu) sa uskutoční výlet do Zábavného parku Atlantis Scienter Bratislava. Odchod autobusu z MŠ bude o 8:15 hod., predpokladaný príchod do MŠ bude v popoludňajších hodinách. Čas odchodu a príchodu tesne pred výletom upresníme.

—————

exkurzia do Mestskej knižnice a múzea Senec

18.10.2013 19:29
Dňa 29.10.2013 (t.j. v utorok) uskutoční exkurzia do Mestskej knižnice a múzea v Senci. Odchod autobusu s pred MŠ bude o 9:30 hod. a predpokladaný príchod do MŠ bude o 11:30 hod. Deťom nie je potrebné baliť jedlo o všetko je postarané.

—————

Babičkin jablčník

18.10.2013 19:25
Milé babičky, milí dedkovia, dňa 24.10.2013 (t.j. vo štvrtok) o 16:00 hod. Vás srdečne pozývame pri príležitosti sviatku úcty k starším k nám do MŠ do fialovej triedy (v nadstavbe) na milé posedenie (babičkin jablčník), kde majú pre vás pripravený krátky kultúrny program vaše vnúčatká (predškoláci). Pri tejto príležitosti si môžete so sebou piniesť jablkový poprípade iný chutný koláč :-) Tešíme sa na Vašu účasť.

—————

PRÍBEH: „AKO ZACHRÁNIŤ PRÍRODU“

09.10.2013 16:48
Dňa 21.10.2013 (t.j. v pondelok) o 9:00 hod. k nám do MŠ zavíta Divadielko Zu-Zu, ktoré príde deťom zahrať divadelné predstavenie s environmentálnym zameraním: „Ako chrániť prírodu“.

—————

HRA NA MALÝCH ZDRAVOTNÍKOV – STRETNUTIE SO ZÁCHRANÁRMI

09.10.2013 16:47
Dňa 15.10.2013 (t.j. v utorok) o 10:30 hod. sa uskutoční v našej MŠ stretnutie so záchranármi, kde budú prebiehať ukážky ošetrenia drobných poranení a ukážky vybavenia sanitky. Deti sa budú mať možnosť zahrať na malých zdravotníkov.

—————

SRDEČNÉ POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA BRIGÁDE

09.10.2013 16:43
  Veľmi pekne ďakujeme za účasť na brigáde, za pomoc pri úprave školského dvora  rodičom: p. Pravdovej p.Stachovej a p. Stachovi p. Struhárikovi p.Šarmírovi p.Šmyčkovej p. Rázgovej Zároveň prosíme aj ostatných rodičov, aby sa v priebehu tohto týždňa ešte zapojili do dokončovacích úprav školského dvora.  Brigáda sa uskutoční každý deň od 7.10.2013 (pondelka) od 16:30 hod. a v sobotu (t.j. 12.10.2013) v dopoludňajších hodinách. Vopred ďakujeme za Vašu...

—————

ZBER TETRAPAKOV - pokračuje :)

04.10.2013 00:00
Vážení rodičia, od dnešného dňa sa pokračuje v zbere Tetrapakov. Prázdne obaly môžete nosiť do MŠ už aj v priebehu tohto týždňa. Vo vestibule MŠ bude umiestnená veľká krabica, do ktorej môžete obaly vhadzovať. Ďakujeme Vám za pomoc pri tejto zbierke.

—————

Brigada

19.09.2013 07:04
Vazeni rodicia, Pocas celeho dna 3.10.2013 bude prebiehat v MS brigada zamerana na upravu skolskeho dvora a to na: natieranie preliezok,altanku,laviciek ,oplotenia MS,bude prebiehat oprava preliezok....Chceme Vas preto poprosit o pomoc pri tychto upravach.Tesime sa na Vasu ucast. Za akukolvek formu pomoci Vam vopred dakujeme.Vpripade nepriazniveho pocasia bude brigada odlozena na iny termin.

—————

Fotografovanie deti MS

19.09.2013 07:00
Dna 26.9.2013 t.j. vo stvrtok od 9:00hod. bude prebiehat fotenie vsetkych deti MS. Prosime rodicov,aby v pripade ochorenia svojho dietata,priniesli dieta len na samotne fotenie. Dakujeme

—————

projekt Schauma

19.09.2013 06:46
Vazeni rodicia, Nasa MS sa prihlasila do projektu Schauma,hlavnou vyhrou je 3000€,chceme Vas preto poprosit,ak pouzivate vyrobky Schauma,aby ste  priniesli do MS aspon 3 predne etikety z nasledujucich sutaznych vyrobkov Schauma: Schauma sampon a kondicioner Kids Jahoda/grls 250ml schauma sampon a kondicioner Kids boys 250ml Schauma sampon Kids baby 250ml FA sprchovaci gel Kids Morska vila 250ml FA sprchovaci gel a sampon Kids pirat 250ml Vademekum Junior jablko-zubna pasta 50ml Vademekum...

—————

oznam o preberaní a odovzdávaní detí

09.01.2013 15:28
Vážení rodičia, od 7.1.2013 (t.j. od pondelka) bude prebiehať dopoludňajšie preberane detí predškolského veku a následné ich popoludňajšie odovzdávanie v horných triedach.

—————


Nový katalóg

Neboli nájdené žiadne záznamy.