Poplatky

POZOR ZMENA!!!

 

Na základe nového Všeobecne Záväzného Nariadenia č.3/2011 paragraf 2, sa výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v MŠ  zriaďovateľskej pôsobnosti obce, určuje mesačne na jedno dieťa:

10€ pre rodičov, ktorí majú trvalý pobyt v obci

20€ pre rodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Tento príspevok sa uhrádza vo výške 10,- €  na jedno dieťa vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa, ktorý materská škôlka zverejní na prístupnom mieste v budove školky alebo poštovou poukážkou v dvojmesačnom intervale.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré:

- má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núczi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

- je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

- má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (lekárske potvrdenie pri chorobe, čestné vyhlásenie pri rodinných dôvodoch)

- nedochádzalo do MŠ v čase letných prázdnin alebo pri prerušení prevádzky MŠ zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca iba pomernú časť.

 

Príspevok na stravovanie

celodenná strava                 1,12 €

desiata                                 0,26 €

obed plus desiata                 0,90 €

Cena stravného sa upravuje od 1.11.2011.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v mesiaci za celý mesiac na č. účtu, ktoré máte na informačnom lístku od pani vedúcej alebo poštovou poukážkou. Počas neprítomnosti dieťaťa v MŠ sa poplatky za stravu v nasledujúcom mesiaci odratúvajú.

 

Dobrovoľný príspevok

Výšku príspevku schvaľujú rodičia na rodičovskom združení každoročne vždy v septembri. Príspevok sa uhrádza ročne do pokladne spolku rodičov. Na rok 2012/2013 bol schválený príspevok vo výške 5,- €/mesiac.

Príspevok sa môže uhrádzať aj prevodom na č. účtu, ktoré je uvedené na informačnej tabuli v škôlke. Pri platbe prevodom je potrebné do poznámky uviesť meno dieťaťa, za ktoré sa príspevok uhrádza.   


KontaktMaterská škola
Antona Vosátka 361/2
900 82 Blatné


033/6459340

Oznamy

Návšteva školskej knižnice v ZŠ Blatné

18.10.2013 19:36
Dňa 28.10.2013 (t.j. v pondelok) v dopoludňajších hodinách naši predškoláci pri príležitosti "Dňa knižníc" navštívia školskú knižnicu v ZŠ Blatné.

—————

Výlet do zábavného parku Atlantis Scienter Bratislava

18.10.2013 19:33
Dňa 6.11.2013 (t.j. v stredu) sa uskutoční výlet do Zábavného parku Atlantis Scienter Bratislava. Odchod autobusu z MŠ bude o 8:15 hod., predpokladaný príchod do MŠ bude v popoludňajších hodinách. Čas odchodu a príchodu tesne pred výletom upresníme.

—————

exkurzia do Mestskej knižnice a múzea Senec

18.10.2013 19:29
Dňa 29.10.2013 (t.j. v utorok) uskutoční exkurzia do Mestskej knižnice a múzea v Senci. Odchod autobusu s pred MŠ bude o 9:30 hod. a predpokladaný príchod do MŠ bude o 11:30 hod. Deťom nie je potrebné baliť jedlo o všetko je postarané.

—————

Babičkin jablčník

18.10.2013 19:25
Milé babičky, milí dedkovia, dňa 24.10.2013 (t.j. vo štvrtok) o 16:00 hod. Vás srdečne pozývame pri príležitosti sviatku úcty k starším k nám do MŠ do fialovej triedy (v nadstavbe) na milé posedenie (babičkin jablčník), kde majú pre vás pripravený krátky kultúrny program vaše vnúčatká (predškoláci). Pri tejto príležitosti si môžete so sebou piniesť jablkový poprípade iný chutný koláč :-) Tešíme sa na Vašu účasť.

—————

PRÍBEH: „AKO ZACHRÁNIŤ PRÍRODU“

09.10.2013 16:48
Dňa 21.10.2013 (t.j. v pondelok) o 9:00 hod. k nám do MŠ zavíta Divadielko Zu-Zu, ktoré príde deťom zahrať divadelné predstavenie s environmentálnym zameraním: „Ako chrániť prírodu“.

—————

HRA NA MALÝCH ZDRAVOTNÍKOV – STRETNUTIE SO ZÁCHRANÁRMI

09.10.2013 16:47
Dňa 15.10.2013 (t.j. v utorok) o 10:30 hod. sa uskutoční v našej MŠ stretnutie so záchranármi, kde budú prebiehať ukážky ošetrenia drobných poranení a ukážky vybavenia sanitky. Deti sa budú mať možnosť zahrať na malých zdravotníkov.

—————

SRDEČNÉ POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA BRIGÁDE

09.10.2013 16:43
  Veľmi pekne ďakujeme za účasť na brigáde, za pomoc pri úprave školského dvora  rodičom: p. Pravdovej p.Stachovej a p. Stachovi p. Struhárikovi p.Šarmírovi p.Šmyčkovej p. Rázgovej Zároveň prosíme aj ostatných rodičov, aby sa v priebehu tohto týždňa ešte zapojili do dokončovacích úprav školského dvora.  Brigáda sa uskutoční každý deň od 7.10.2013 (pondelka) od 16:30 hod. a v sobotu (t.j. 12.10.2013) v dopoludňajších hodinách. Vopred ďakujeme za Vašu...

—————

ZBER TETRAPAKOV - pokračuje :)

04.10.2013 00:00
Vážení rodičia, od dnešného dňa sa pokračuje v zbere Tetrapakov. Prázdne obaly môžete nosiť do MŠ už aj v priebehu tohto týždňa. Vo vestibule MŠ bude umiestnená veľká krabica, do ktorej môžete obaly vhadzovať. Ďakujeme Vám za pomoc pri tejto zbierke.

—————

Brigada

19.09.2013 07:04
Vazeni rodicia, Pocas celeho dna 3.10.2013 bude prebiehat v MS brigada zamerana na upravu skolskeho dvora a to na: natieranie preliezok,altanku,laviciek ,oplotenia MS,bude prebiehat oprava preliezok....Chceme Vas preto poprosit o pomoc pri tychto upravach.Tesime sa na Vasu ucast. Za akukolvek formu pomoci Vam vopred dakujeme.Vpripade nepriazniveho pocasia bude brigada odlozena na iny termin.

—————

Fotografovanie deti MS

19.09.2013 07:00
Dna 26.9.2013 t.j. vo stvrtok od 9:00hod. bude prebiehat fotenie vsetkych deti MS. Prosime rodicov,aby v pripade ochorenia svojho dietata,priniesli dieta len na samotne fotenie. Dakujeme

—————

projekt Schauma

19.09.2013 06:46
Vazeni rodicia, Nasa MS sa prihlasila do projektu Schauma,hlavnou vyhrou je 3000€,chceme Vas preto poprosit,ak pouzivate vyrobky Schauma,aby ste  priniesli do MS aspon 3 predne etikety z nasledujucich sutaznych vyrobkov Schauma: Schauma sampon a kondicioner Kids Jahoda/grls 250ml schauma sampon a kondicioner Kids boys 250ml Schauma sampon Kids baby 250ml FA sprchovaci gel Kids Morska vila 250ml FA sprchovaci gel a sampon Kids pirat 250ml Vademekum Junior jablko-zubna pasta 50ml Vademekum...

—————

oznam o preberaní a odovzdávaní detí

09.01.2013 15:28
Vážení rodičia, od 7.1.2013 (t.j. od pondelka) bude prebiehať dopoludňajšie preberane detí predškolského veku a následné ich popoludňajšie odovzdávanie v horných triedach.

—————


Nový katalóg

Neboli nájdené žiadne záznamy.